Xử lý khí thải, nước thải

Xử lý khí thải, nước thải

Nước thải xi mạ chứa các tạp chất như: Crôm, kẽm, đồng, niken và các ion kim loại nặng, axit, kiềm, xyanua và các độc tố khác. Với các thành phần phức tạp, chất thải xi mạ được chia làm hai loại chính: vô cơ và hữu cơ, chất lượng nước có sự thay đổi lớn.

Chúng tôi luôn căn cứ theo các loại hình xi mạ, sản lượng và diện tích mặt bằng của khách hàng mà quy hoạch cung cấp phương pháp xử lý nước thải xi mạ phù hợp nhất. Ngoài ra, chúng tôi thiết kế hệ thống tiết kiệm nước cho khách hàng để giảm đáng kể việc xả nước thải xi mạ.

Hơn nữa, thiết kế không xả nước thải xi mạ và tái chế nước thải để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường cao nhất. Phòng thí nghiệm được trang bị hoàn hảo để kiểm tra COD, BOD, hàm lượng kim loại nặng khác nhau, nitơ amoniac, tổng nitơ và phốtpho.