ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

Tin tức khác

Tác dụng của muối kim loại trong dung dịch xi mạ

06-06-2021

Muối chính có khả năng kết tủa kim loại mong muốn ở catot. Nồng độ muối chính cao, độ dẫn và hiệu quả dòng điện của dung dịch nói chung cao. Có thể sử dụng dòng điện lớn hơn để tăng tốc độ hình thành lớp mạ. Khi mạ bóng, độ sáng và độ bằng phẳng của lớp mạ cũng tốt hơn. Tuy nhiên sự gia tăng nồng độ của muối chính sẽ làm giảm sự phân cực catot, lớp mạ kết tinh thô, khả năng phân tán của dung dịch mạ giảm, lượng tiêu hao dung dịch lớn do quá trình mang ra, do đó chi phí và gánh nặng xử lý nước thải cũng tăng lên. Nồng độ muối chính càng thấp, mật độ dòng catot càng thấp. Tốc độ hình thành lớp mạ chậm hơn, nhưng khả năng phân tán và khả năng che phủ của nó tốt hơn so với dung dịch đậm đặc. Do đó, nồng độ muối chính phải nằm trong phạm vi thích hợp và duy trì tỷ lệ hợp lý với các thành phần khác trong dung dịch. Đôi khi, tùy thuộc vào mục đích của lớp mạ mà nồng độ của muối chính được điều chỉnh cho thích hợp. Đối với các bộ phận có hình dạng phức tạp hoặc dùng trong mạ lót, mạ nhá, dung dịch mạ có nồng độ muối chính thấp được sử dụng. Các giải pháp mạ nhanh đòi hỏi dung dịch mạ có nồng độ muối chính cao.

Bài viết liên quan: