Bể xi mạ, thiết bị xi mạ, móc treo

Thiết Bị Xi Mạ Khác

Khác:máy siêu âm, máy lọc, máy chỉnh lưu, máy thổi khí, máy làm lạnh, máy nước cất

                      Máy siêu âm                                                Máy thổi khí                                          Máy làm lạnh

                        Máy lọc                                    Máy nước cất                                                  Máy chỉnh lưu

                                                                                                   Tủ sấy