Hóa chất xi mạ

Hóa Chất Xi Mạ-Khác

Phân loạiMã sản phẩmNội dung
Than hoạt tính cho xi mạDạng rắn
Bột trợ lọcDạng bột
Amoni cloruaNH4CLDạng bột
Kali cloruaKCLDạng bột
Kẽm cloruaZnCL2Dạng bột
Đồng pyrophotphatCu2P2O7Dạng bột
Kali dicromatK2Cr2O7Dạng bột
Kali pyrophotphatK4P2O7Dạng bột
Đồng sunphatCuSO4Dạng bột
Axit sulfuric (sạch)H2SO4Dạng lỏng
Stannous pyrophosphateSn2P2O7Dạng bột
Sodium stannat (natri stannat)Na2SnO3Dạng bột
Coban sulfatCoSO4Dạng bột
Coban cloruaCoCl2Dạng bột
Xăng thơmDạng lỏng