Hóa chất xi mạ

Hóa Chất Xi Mạ-Mạ đồng

Phân loại Mã sản phẩm Nội dung
Hóa chất xi mạ đồng xyanua CL-3, CL-4 Khả năng chịu tạp chất cao
Hóa chất xi mạ đồng pyrophotphat PC-15 Hiệu suất dòng điện đạt 98%, áp dụng mật độ dòng điện cao có thể rút ngắn thời gian mạ
Hóa chất xi mạ đồng sulfat Cu-166 Mạ quay
Super-Kotac Mạ treo
Mạ đồng cổ CD-50 Nâu đỏ
CD-79 Nâu đen
Mạ giả vàng S.I Gold 100, 101 Đơn chất, hợp kim đồng thiếc kẽm