Plating tank, equipment, jig

Barrel Application

Barrel application: manual, semi-automatic, fully automatic                                                            

 

Thiết bị xi mạ quay thủ công

                                                                Manual

Thiết bị xi mạ quay toàn tự động

Fully automatic

Thiết bị xi mạ Lồng quay

                                                                   Barrel