ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

Tin tức khác

Các thành phần trong dung dịch xi mạ

02-01-2020

Trong quy trình sản xuất tại các nhà máy gia công mạ điện, dung dịch mạ (dung dịch điện phân) là một yếu tố cần thiết và cực kỳ quan trọng. Thành phần của dung dịch mạ ảnh hưởng rất nhiều đến cấu trúc của lớp mạ. Các lớp mạ khác nhau sử dụng dung dịch mạ có thành phần khác nhau, tuy nhiên đều phải chứa thành phần muối chính. Căn cứ theo tính chất khác nhau của muối chính, dung dịch mạ có thể được chia thành hai loại: dung dịch mạ muối đơn và dung dịch mạ phức. Các ion kim loại chính trong dung dịch mạ muối đơn tồn tại dưới dạng các ion (như Cu2+, Ni2+, Zn2+, v.v.), các dung dịch này đều có tính acid. Trong dung dịch mạ phức, do chứa chất tạo phức, các ion kim loại chính tồn tại dưới dạng các ion phức (như [Cu(CN)3]2-, [Zn(CN)4]+, [Ag(CN)2]-.), hầu hết dung dịch mạ phức có tính kiềm, nhưng cũng có tính acid. Ngoài các thành phần là muối chính, muối dẫn điện, chất đệm, chất khử anot, thì phụ gia thường được thêm vào dung dịch mạ, mỗi loại có một vai trò khác nhau.

Bài viết liên quan: